Zasady

ETAP I - ZGŁOSZENIA

Nauczyciel lub dyrektor zgłasza szkołę

do Drużyny Energii, wypełniając formularz

na stronie DruzynaEnergii.pl

Uczniowie nagrywają maksymalnie 120-sekundowy

materiał wideo, w którym pokazują sportowy

charakter swojej szkoły

 

ETAP II - KWALIFIKACJE DO ETAPU SPORTOWEGO

100 szkół z najciekawszymi zgłoszeniami

otrzyma zestawy strojów sportowych

New Balance i dołączy do Drużyny Energii

 

ETAP III - ETAP SPORTOWY

Raz w tygodniu na stronie internetowej www.DruzynaEnergii.pl Ambasadorzy będą

publikować film ze specjalnie przygotowanymi ćwiczeniami dla uczniów

Za każdy film, w którym uczniowie powtórzą trening mistrzów, szkoła otrzyma

punkty, a te najbardziej aktywne – zostaną finalistami projektu

Do szkół finalistów w każdym miesiącu przyjedzie drużyna ambasadorów

i przeprowadzi wyjątkowy konkurs; punktowana będzie precyzja,

powtarzalność i technika

 

ETAP IV - FINAŁ

Wielki finał, w którym będą rywalizować najlepsze

szkoły Drużyny Energii

Trzy najlepsze szkoły zmierzą się w bezpośredniej

rywalizacji o miano najlepszej DRUŻYNY ENERGII

Dla trzech najlepszych szkół nagrodą będzie

wyposażenie sali gimnastycznej

Organizatorzy przewidzieli też wyróżnienia

Indywidualne