Etap I - Zgłoszenia

Data i godzina wydarzenia

od: 22.04.2022 00:00 do: 05.05.2022 23:59

Dodaj do kalendarza

Dodaj do kalendarza

Opis wydarzenia

Aby zgłosić udział szkoły należy przygotować trwające maksymalnie 150 sekund wideo lub prezentację multimedialną prezentującą sportowy charakter placówki. Następnie opiekun – nauczyciel WF-u lub dyrektor – wypełnia formularz konkursowy na stronie DruzynaEnergii.pl, dołączając do niego film lub prezentację. Oceniając aplikacje jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na kreatywność i zaangażowanie.

Przejdź do formularza rejestracyjnego.

Pobierz szablon prezentacji.