Etap I - Zgłoszenia

Data i godzina wydarzenia

od: 06.03.2024 00:00 do: 03.04.2024 23:59

Dodaj do kalendarza

Dodaj do kalendarza

Opis wydarzenia

Aby zgłosić udział szkoły należy przygotować trwające maksymalnie 150 sekund wideo prezentujące sportowy charakter placówki. Następnie opiekun – nauczyciel WF-u lub dyrektor – wypełnia formularz rejestracyjny na stronie DruzynaEnergii.pl, dołączając do niego film. Oceniając aplikacje jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na kreatywność i zaangażowanie.

Przejdź do formularza rejestracyjnego.