Drużyna Energii to akcja, która ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W dobie pojawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, które młodzi ludzie uwielbiają, nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch. Właśnie dlatego w Drużynie Energii wykorzystujemy media społecznościowe i internet, by pokazać uczniom, że sport może też być dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu.

Jak wziąć udział?

Drużyna Energii kierowana jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Aby zgłosić nową szkołę do projektu, należy przygotować trwający maksymalnie 150 sekund film ukazujący sportowy charakter placówki.

Szkoły, które już ćwiczyły z Drużyną, mogą skorzystać ze skróconej ścieżki - wystarczy ponowna rejestracja placówki przez nauczyciela reprezentującego szkołę i akceptacja aktualnego regulaminu, ale w takim przypadku placówka nie będzie brała udziału w I etapie, w którym można zdobyć stroje sportowe.

Wyjątkowi ambasadorzy

Co roku z Drużyną Energii ćwiczą znani i lubiani sportowcy, reprezentanci naszego kraju, którzy są doskonałym wzorem i motywacją do codziennych treningów. Ambasadorom naszej Drużyny nigdy nie brakuje energii i pomysłów, by zachęcać młodzież do ruchu!

Zacięta rywalizacja

Biorące udział w projekcie szkoły pokazują wyjątkowe zaangażowanie, motywację i sportowy wysiłek. Wśród finalistów różnice punktowe nigdy nie są duże, a walka o zwycięstwo trwa do samego końca.

Recepta na sukces

Zadaniem każdej ze szkół w cyklicznej rywalizacji jest nagrywanie filmów, dokumentujących jak uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów. Materiały wideo nauczyciele reprezentujący placówkę przesyłają za pomocą formularza po zalogowaniu się na konto szkoły na stronie internetowej DruzynaEnergii.pl.

Atrakcyjne nagrody

Setka szkół, które przygotują najwyżej ocenione filmy zgłoszeniowe, otrzymuje zestawy strojów sportowych.

W rywalizacji sportowej szkół zakwalifikowanych do akcji czekają super nagrody:

  • wizyta ambasadorów projektu w szkole i niesamowita lekcja WF-u dla wszystkich uczniów w 4 najlepszych szkołach,
  • wycieczka do Gdańska i rywalizacja (4 najlepszych szkół i zdobywcy tzw. dzikiej karty) o Puchar Drużyny energii oraz dodatkowe nagrody dla szkół i wyróżnienia indywidualne.