Regulamin 7. edycji Drużyny Energii zostanie opublikowany do dnia rozpoczęcia zapisów.